Inhoudsopgave:

  1. Wat gebeurd met Pinksteren?
  2. Wat gebeurd er met Hemelvaart?
  3. Hoe wordt Pinksteren gevierd?
  4. Wat wordt herdenken met Hemelvaart?
  5. Waarom is het Hemelvaart?
  6. Waar staat in de Bijbel over hemelvaart?

Wat gebeurd met Pinksteren?

Pinksteren (Koinè: Πεντηκοστή, Pentèkostè, "de vijftigste [dag]") of Sinksen is een christelijke feestdag, waarmee de uitstorting van de Heilige Geest wordt herdacht. Deze uitstorting wordt ook beschouwd als het begin van de christelijke kerk en als de eerste christelijke opwekking.

Wat gebeurd er met Hemelvaart?

veertig dagen na Pasen. Op Hemelvaartsdag of 's Heren Hemelvaart (Latijn: Ascensio Domini) wordt binnen het christendom herdacht dat Jezus Christus is opgevaren naar God, zijn Vader in de hemel, negenendertig dagen na zijn opstanding uit de dood.

Hoe wordt Pinksteren gevierd?

Met Pinksteren viert het christendom de uitstorting van de heilige Geest. Het feest wordt gezien als de geboorte van de kerk. In Nederland vieren we sinds 1815 twee pinksterdagen. In de Middeleeuwen werd er in sommige streken drie dagen Pinksteren gevierd, in andere regio's zelfs acht.

Wat wordt herdenken met Hemelvaart?

Wat is Hemelvaartsdag? De dag waarop in het christendom herdenkt dat Jezus is opgevaren naar God, Zijn Vader in de hemel.

Waarom is het Hemelvaart?

Wat is Hemelvaartsdag? De dag waarop in het christendom herdenkt dat Jezus is opgevaren naar God, Zijn Vader in de hemel. Dat gebeurde na Zijn opstanding uit de dood (Pasen).

Waar staat in de Bijbel over hemelvaart?

In Lucas vindt de hemelvaart plaats op de dag van de opstanding, terwijl in Handelingen Jezus pas na negenendertig dagen in de hemel wordt opgenomen. ... Handelingen 1:4-14 vindt dan ook plaats op de opstandingsdag.