Inhoudsopgave:

  1. Wat doen baby vossen?
  2. Wat zijn de eigenschappen van een vos?
  3. Wat zijn de eigenschappen van een wolf?
  4. Hoe heet een vrouwtjesvos?
  5. Waar leeft de kleine vos?

Wat doen baby vossen?

Enkele weken na de geboorte verhuist de moeder haar jongen vaak naar een ander, groter hol. Het mannetje verblijft niet bij het vrouwtje en de jongen in het hol maar brengt wel voedsel aan voor haar en de jongen. Vossen leven territoriaal in kleine (familie)groepjes.

Wat zijn de eigenschappen van een vos?

Hij is stoutmoedig en sluw. De Vos is verstandig en vindingrijk. Hij is een opportunist. De Vos is in staat om zich constant aan te passen aan een nieuwe situatie en heeft een grote overlevingsdrang.

Wat zijn de eigenschappen van een wolf?

De wolf is sterk, veerkrachtig, snel en hij heeft hoog ontwikkelde zintuigen. Deze eigenschappen maken hem tot een fascinerend en legendarisch dier. Met zijn grote intelligentie en aanpassingsvermogen is hij bovendien in staat lange reizen te maken en te overleven in de moeilijkste omstandigheden.

Hoe heet een vrouwtjesvos?

Een vrouwtjesvos heet een moer. 4. Ongeveer 100 gram.

Waar leeft de kleine vos?

Ruigtes, tuinen, bosranden en bermen zijn belangrijke leefgebieden van de kleine vos, zolang er maar voldoende nectar aanwezig is. De kleine vos overwintert als vlinder in schuren, tuinhuisjes en stallen.