Inhoudsopgave:

 1. Wat is onveilig werken?
 2. Wat is een voorbeeld van onveilig handelen?
 3. Welke vaardigheden heb je nodig om onveilige situaties op de werkvloer te herkennen en bespreekbaar te maken?
 4. Wat is een gevaarlijke situatie?
 5. Hoe gaat u de fysieke en sociale veiligheid van de student waarborgen Hoe weet de student wat hij moet doen bij een calamiteit?
 6. Hoe dient elke school met veiligheid om te gaan?
 7. Hoe zorg je voor een veilige leeromgeving?
 8. Hoeveel procent van de ongevallen wordt veroorzaakt door een onveilige situatie?
 9. Wat betekent bijna ongeval?
 10. Wat wordt verstaan onder een veilige omgeving voor scholieren en onderwijspersoneel?

Wat is onveilig werken?

Onveilig handelen of onveilig werken is het uitvoeren van werkzaamheden waarbij men bewust of onbewust de veiligheidsinstructies niet naleeft en daarmee gevaar voor mens, dier en materieel veroorzaakt.

Wat is een voorbeeld van onveilig handelen?

Voorbeelden (onveilige handeling): - Werken zonder werkvergunningen of toelating in situaties waar dit opgelegd is. - Niet gebruiken van voorgeschreven persoonlijk beschermingsmiddel.

Welke vaardigheden heb je nodig om onveilige situaties op de werkvloer te herkennen en bespreekbaar te maken?

Wat kunt u als werknemer zelf doen?
 • Meedenken en meedoen. ...
 • Hulp bij het opstellen van de RI&E. ...
 • Plan van Aanpak. ...
 • Veilig en gezond werken doe je zelf. ...
 • Melden van onveilige of ongezonde situaties. ...
 • Elkaar aanspreken. ...
 • Veiligheid en gezondheid op de agenda.

Wat is een gevaarlijke situatie?

een bijna ongeval is een ongeluk waarbij geen letsel of schade is opgelopen; een omstandigheid waarbij er een gevaar dreigt voor letsel of schade, noemen we een gevaarlijke situatie; ... meld elke gevaarlijke situatie en ieder bijna ongeval; iedereen op de bouwplaats heeft invloed op de veiligheid.

Hoe gaat u de fysieke en sociale veiligheid van de student waarborgen Hoe weet de student wat hij moet doen bij een calamiteit?

Vier maatregelen voor een veilige stage
 1. Bereid studenten voor op sociale veiligheid tijdens de stage. ...
 2. Bereid je als BPV-begeleider voor. ...
 3. Informeer de student over de route om onveilige situaties te melden. ...
 4. Blijf tijdens de stage informeren naar de sociale veiligheid.

Hoe dient elke school met veiligheid om te gaan?

Toezicht op monitoring sociale veiligheid Scholen moeten ieder jaar meten of de leerlingen zich veilig voelen op school. De Inspectie van het Onderwijs controleert dit. Scholen kiezen zelf hoe zij meten, als zij maar aan de wettelijke eisen voldoen. Als het nodig is, moet de school het veiligheidsbeleid aanpassen.

Hoe zorg je voor een veilige leeromgeving?

Negen manieren om een veilige setting in een groep te creëren:
 1. Zorg dat de groep jou al kent. ...
 2. Zorg dat men zich goed voelt in de fysieke ruimte. ...
 3. Gebruik muziek. ...
 4. Doe een check-in. ...
 5. Zorg dat de bijeenkomst eerlijk en prettig wordt ingeleid door de opdrachtgever. ...
 6. Gebruik kennismakingswerkvormen. ...
 7. Doe iets in tweetallen.

Hoeveel procent van de ongevallen wordt veroorzaakt door een onveilige situatie?

IJsberg. In Nederland werken ongeveer twee miljoen mensen in gevaarlijke beroepen. De 25 procent bedrijfsongevallen uit het CNV-onderzoek zijn omgerekend een half miljoen mensen.

Wat betekent bijna ongeval?

Een bijna ongeval is een gevaarlijke situatie of gebeurtenis die wordt gekenmerkt door het simpele feit dat er nog net niets ernstigs is gebeurd. Om een (al dan niet ernstig) ongeval te voorkomen is het een morele verplichting van alle medewerkers een bijna ongeval te melden.

Wat wordt verstaan onder een veilige omgeving voor scholieren en onderwijspersoneel?

Scholen willen een veilig leerklimaat en ze willen incidenten voorkomen. Zoals ongepast gedrag, intimidatie, pesten, diefstal en agressie. Daarom investeren ze in een goede vertrouwensband, prettig klimaat en heldere regels over hoe je met elkaar omgaat.