Inhoudsopgave:

  1. Wat is een open gevangenis?
  2. Wat is het doel van de gevangenis?
  3. Wat is het nut van straf?
  4. Wat kost de gevangenis?
  5. Hoeveel kost het om iemand gevangen te houden?
  6. Wat kost gevangenis per dag?

Wat is een open gevangenis?

Zo kan worden besloten een veroordeelde te plaatsen in een beperkt beveiligde inrichting (voorheen 'halfopen kamp') of een zeer beperkt beveiligde inrichting (voorheen: 'open kamp'). ... Dat betekent dat de veroordeelde zijn hoofdverblijfplaats niet meer heeft in de gevangenis.

Wat is het doel van de gevangenis?

Het doel van een gevangenis is ten eerste dat je er je straf uitzit. Tijdens je gevangenschap mag je niet meer vrij aan de maatschappij deelnemen. Daarnaast is de gevangenis bedoeld om na de straf weer op een normale manier naar de vrije wereld terug te gaan.

Wat is het nut van straf?

Het doel van straffen is onder andere vergelding. Verdere doelen zijn: voorkomen dat de dader nog eens in de fout gaat, afschrikken en beschermen van de samenleving.

Wat kost de gevangenis?

Juist omdat de gevangenisstraf geen vaste einddatum heeft, is niet bekend wat die kosten exact zullen zijn. Wel weten we uit gegevens van de Dienst Justitiële Inrichtingen dat een volwassen gevangene 245 euro per dag kost.

Hoeveel kost het om iemand gevangen te houden?

Inkomsten en uitgaven. Een gedetineerde werkt gemiddeld 20 uur per week in de gevangenis en krijgt daarvoor zo'n 0,76 cent per uur.

Wat kost gevangenis per dag?

Wel weten we uit gegevens van de Dienst Justitiële Inrichtingen dat een volwassen gevangene 245 euro per dag kost.