Inhoudsopgave:

 1. Wat kun je doen voor kinderen in armoede?
 2. Hoe ontstaat kinderarmoede?
 3. Wat kunnen mensen doen aan armoede?
 4. Hoeveel kinderen groeien in armoede op?
 5. Wat is kansarmoede?
 6. Hoeveel procent armoede in België 2020?

Wat kun je doen voor kinderen in armoede?

Schoolreisjes, sporten, muziekles, een verjaardag vieren, bijles. Het lijkt zo gewoon dat alle kinderen in Nederland dit kunnen doen. Maar niet elke ouder kan dit betalen. Voor die ouders is er hulp....Het geld kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld:
 • schoolspullen;
 • sporten;
 • muziekles;
 • bijles;
 • schoolreisjes.

Hoe ontstaat kinderarmoede?

Dit kan allerlei oorzaken hebben. Denk aan life-events als een scheiding, faillissement, persoonlijke factoren zoals een chronische ziekte of een licht verstandelijke beperking, stijgende kosten voor levensonderhoud, werk dat te weinig betaalt om van te kunnen leven of een te groot bestedingspatroon.

Wat kunnen mensen doen aan armoede?

Belangrijkste maatregelen van de overheid tegen armoede
 • Meer mensen die bijstand ontvangen aan een vaste baan helpen.
 • Lage inkomens aanvullen met toeslagen. ...
 • Streven naar een betere balans in inkomensverdeling.
 • Kinderen uit gezinnen met een laag inkomen de kans geven om mee te doen in de maatschappij.

Hoeveel kinderen groeien in armoede op?

In totaal groeiden ruim 251 duizend minderjarige kinderen in 2019 op in een huishouden met een laag inkomen. Dat zijn er iets minder dan in 2018. Toen ging het om 258 duizend kinderen.

Wat is kansarmoede?

Volgens Kind en Gezin is kansarmoede 'een toestand waarbij mensen beknot worden in hun kansen om voldoende deel te hebben aan maatschappelijk hooggewaardeerde goederen, zoals onderwijs, arbeid, huisvesting.

Hoeveel procent armoede in België 2020?

In 2020 werd 14,1% van de Belgische bevolking beschouwd als een risicogroep voor monetaire armoede (AROP). Het gaat om mensen die in een huishouden wonen waarvan het totale beschikbare inkomen lager ligt dan de armoedrempel, die 1.284 euro per maand bedraagt voor een alleenstaande.