Inhoudsopgave:

  1. Wat moet er op mijn loonstrook staan?
  2. Heb ik recht op een papieren loonstrook?
  3. Hoe staan vakantiedagen op loonstrook?
  4. Wat moet je doen als je loonstrook niet klopt?
  5. Waar zie je op je loonstrook je vakantiegeld?
  6. Waarom loonstrook mee naar sollicitatie?
  7. Hoe staan overuren op loonstrook?
  8. Wat betekent pm op loonstrook?

Wat moet er op mijn loonstrook staan?

Een loonstrook wordt ook wel salarisstrook genoemd. Op uw loonstrook ziet u uw salaris. Naast het te ontvangen salaris ziet u hierop het aantal gewerkte dagen, brutoloon, vakantiegeld, nettoloon, premies en toeslagen.

Heb ik recht op een papieren loonstrook?

Een werkgever is niet langer verplicht om zijn medewerker een loonstrookje op papier te geven. Wanneer de medewerker daar persoonlijk toestemming voor heeft gegeven, is het mogelijk op de loonstrook per e-mail of via een persoonlijke pagina op intranet te verstekken.

Hoe staan vakantiedagen op loonstrook?

Ieder bedrijf heeft een ander soort loonstrook. ... Vakantie-uren: hier vind je - van links naar rechts op je loonstrook - jouw aantal vakantie-uren, jouw bruto-uurloon en het totale bruto-inkomen van jouw opgenomen vakantiedagen.

Wat moet je doen als je loonstrook niet klopt?

Als je merkt dat je loonstrook niet klopt kun je bij je werkgever eisen dat het wordt gecorrigeerd. Een correcte loonstrook is een plicht van de werkgever. Hij of zij hoort zich te houden aan de wet en, indien van toepassing, een cao.

Waar zie je op je loonstrook je vakantiegeld?

Iedereen heeft recht op vakantiegeld (officieel: vakantiebijslag): 8% van het salaris moet apart op je loonstrook staan. Vakantiegeld is ten minste 8 procent van het loon. Sommige cao's bieden meer dan dit wettelijk minimum. Je krijgt tijdens je vakantie bovendien gewoon doorbetaald.

Waarom loonstrook mee naar sollicitatie?

Het ligt voor de hand waarom werkgevers zo graag dat loonstrookje inzien: ze willen niet een onnodig hoog salaris betalen. Zeker nu sommige sollicitanten hun huidige loon hoger voorspiegelen dan het daadwerkelijk is. Zo hopen werknemers er meer uit te slepen.

Hoe staan overuren op loonstrook?

Het bijzonder tarief is van toepassing op betalingen van overwerk, vakantiegeld, bonussen et cetera. Het bedrag dat bij salaris wordt vermeld is het bruto salaris over de gewerkte uren in de periode waarop het loonstrookje betrekking heeft.

Wat betekent pm op loonstrook?

Dit is jouw bruto maandsalaris als je fulltime werkt. Hier staat het aantal uren dat je fulltime per week kunt werken.