Inhoudsopgave:

  1. Hoe werkt vervroegde vrijlating?
  2. Waarom is er vervroegde vrijlating?
  3. Wie beslist over vervroegde vrijlating?
  4. Wat is voorwaardelijk vrijlaten?
  5. Hoe heet de Wet die in België de vervroegde in vrijheid stelling mogelijk maakte?

Hoe werkt vervroegde vrijlating?

De voorwaardelijke invrijheidstelling houdt in dat de verdachte na het uitzitten van 2/3 van zijn straf onder voorwaarden kan vrijkomen. De voorwaardelijke invrijheidstelling geldt voor gevangenisstraffen vanaf 1 jaar. Boven de 1 jaar gaat er 1/3 van de straf af, nadat tenminste 1 jaar van de straf is ondergaan.

Waarom is er vervroegde vrijlating?

De koning kan straffen die een rechter oplegt kwijtschelden, verminderen of veranderen. Dit heet gratie verlenen. Daarnaast kunnen veroordeelden onder bepaalde voorwaarden vrijkomen door de voorwaardelijke invrijheidstelling.

Wie beslist over vervroegde vrijlating?

Wie beslist over een aanvraag om vervroegd vrij te komen? In eerste instantie adviseert de psychosociale dienst van de gevangenis waar de gedetineerde verblijft. Samen met het advies van het openbaar ministerie wordt dat een dossier waarover een strafuitvoeringsrechtbank finaal beslist.

Wat is voorwaardelijk vrijlaten?

De voorwaardelijke invrijheidstelling (v.i.) houdt in dat een veroordeelde na het uitzitten van een deel van de gevangenisstraf onder bepaalde voorwaarden kan vrijkomen.

Hoe heet de Wet die in België de vervroegde in vrijheid stelling mogelijk maakte?

Evaluatie Wet voorwaardelijke invrijheidstelling 2012.