Inhoudsopgave:

  1. Wat betekent CITO-score 1?
  2. Welke CITO-score heb je nodig voor mavo?
  3. Welke Cito score voor vwo?
  4. Welke Cito score heb je nodig voor havo?
  5. Hoeveel fouten mag je maken om 550 te halen?
  6. Wat voor Cito score moet je hebben voor HAVO?
  7. Hoeveel procent haalt 550 Cito?

Wat betekent CITO-score 1?

Wat is een I Score op de Cito-toetsen? Een I score houdt in dat een kind tot de 20% hoogst scorende leerlingen van Nederland behoort. De I score is onderdeel van het Cito scoresysteem met de scores I t/m V. De I+ score valt binnen deze groep leerlingen.

Welke CITO-score heb je nodig voor mavo?

Zoals te zien in de tabel, past een Cito-score van 536 of lager bij een vmbo-schooladvies. Meer specifiek, past een Cito-score tussen de 5 bij het vmbo basis, een Cito-score tussen de 5 bij het vmbo kader en een Cito-score tussen de 5 bij vmbo gtl.

Welke Cito score voor vwo?

Voor het VWO adviseert CITO, de organisatie die de eindtoets maakt, een score van minstens 545. Bij een iets lagere score wordt de havo aanbevolen (zolang de score wel minstens 537 is). Bij een score van 536 of lager past dan weer één van de vmbo-leerwegen.

Welke Cito score heb je nodig voor havo?

Welke Cito-score hoort bij een havo-advies?
Door Cito aanbevolen schooltypeInterval Cito-score
Basisberoepsgerichte leerweg501-523
Kaderberoepsgerichte leerweg524-528
Gemengde/theoretische leerweg529-536
Havo537-544

Hoeveel fouten mag je maken om 550 te halen?

Hoeveel fouten er gemaakt kunnen worden om toch de maximale score te halen, verschilt per jaar. Hiervoor worden de scores van alle leerlingen met elkaar vergeleken en op basis van daarvan wordt de schaalverdeling gemaakt. Meestal kan een kind maximaal rond de twaalf antwoorden fout beantwoorden om toch 550 te scoren.

Wat voor Cito score moet je hebben voor HAVO?

Welke Cito-score hoort bij een havo-advies?
Door Cito aanbevolen schooltypeInterval Cito-score
Basisberoepsgerichte leerweg501-523
Kaderberoepsgerichte leerweg524-528
Gemengde/theoretische leerweg529-536
Havo537-544

Hoeveel procent haalt 550 Cito?

Er was één leerling die alle taal en rekenopgaven van de Centrale Eindtoets 2019 goed had. In 2019 behaalden 3.621 leerlingen in het reguliere basisonderwijs de hoogst mogelijke standaardscore (550). Dat is bijna 4,2% van de leerlingen die de Centrale Eindtoets hebben gemaakt.