Inhoudsopgave:

  1. Wat kost de Green Deal?
  2. Wat is de EU Green Deal?
  3. Wat doet Frans Timmermans?
  4. Waarom Green Deal?
  5. Is de Green Deal bindend?

Wat kost de Green Deal?

Om de Green Deal te financieren wil de Europese Commissie in tien jaar tijd 1000 miljard euro uitgeven. Dit geld moet zowel van overheden als private investeerders komen. Ongeveer de helft van het geld zou via verschillende programma's uit de EU begroting moeten komen.

Wat is de EU Green Deal?

Tegen 2030 wil men het gebruik van schadelijke pesticiden met 50% te verminderen en het gebruik van meststoffen met 20%. De ontwikkeling van de biologische landbouw wordt gestimuleerd, met als doel om tegen 2030 25% van alle landbouwgronden biologisch te maken.

Wat doet Frans Timmermans?

Franciscus Cornelis Gerardus Maria (Frans) Timmermans (Maastricht, ) is een Nederlands politicus, diplomaat en, sinds 1 december 2019, Eurocommissaris en tevens de eerste vicevoorzitter van de commissie-Von der Leyen.

Waarom Green Deal?

In een Green Deal probeert de overheid knelpunten weg te nemen bij duurzame plannen. De overheid helpt op verschillende manieren: Het Rijk kan zich inzetten om wet- en regelgeving aan te passen. Op die manier kan het Rijk bijvoorbeeld de administratieve lasten voor bedrijven terugdringen.

Is de Green Deal bindend?

De EU-leiders keurden een nieuwe bindende EU-doelstelling goed: de nettouitstoot van broeikasgassen in de EU moet in 2030 minstens 55% lager liggen dan in 1990. In 2014 was het overeengekomen percentage 40%. De leiders riepen de Raad en het Parlement op om deze nieuwe doelstelling in de Europese klimaatwet op te nemen.