Inhoudsopgave:

  1. Hoe werkt de Vlaamse Regering?
  2. Wie is de minister-president van de Vlaamse Regering?
  3. Wie is er bevoegd voor Watervoorziening?
  4. Kan de Vlaamse regering vallen?
  5. Wat is een voorstel van decreet?
  6. Welke minister is Jan Jambon?
  7. Waar zit de Vlaamse regering?
  8. Hoe komt een decreet tot stand België?
  9. Welk soort wetten worden in het Vlaams Gewest gestemd?
  10. Wat is een onderwijsdecreet?

Hoe werkt de Vlaamse Regering?

De Vlaamse Regering bestaat in principe uit negen ministers. Zij worden benoemd door het Vlaams Parlement. Enkel de minister-president van Vlaanderen moet zijn eed afleggen in handen van de Koning der Belgen. De Vlaamse Regering is gebonden aan de verkiezing van het Vlaams Parlement voor een periode van 5 jaar.

Wie is de minister-president van de Vlaamse Regering?

De huidige Vlaamse minister-president is Jan Jambon (N-VA). Hij legde op 2 oktober 2019 de eed af.

Wie is er bevoegd voor Watervoorziening?

De federale overheid is enkel nog bevoegd voor de Kustwateren, en voor bepaalde aspecten van veiligheid en productcontrole.

Kan de Vlaamse regering vallen?

De Vlaamse Regering is, net zoals de andere gewest- en gemeenschapsregeringen in federaal België, een legislatuurregering. Dit houdt in dat de regering niet kan vallen tussen twee verkiezingen.

Wat is een voorstel van decreet?

Een voorstel van decreet is een initiatief voor een nieuwe Vlaamse wet van een of meerdere parlementsleden. De behandeling van een voorstel van decreet kan ook worden gekoppeld aan de behandeling van een ontwerp van decreet (een decreetgevend initiatief van de Vlaamse Regering).

Welke minister is Jan Jambon?

Johan (Jan) Jambon (Genk, ) is een Belgisch politicus voor de N-VA, die sinds 2 oktober 2019 minister-president van Vlaanderen is. Van 11 oktober 2014 tot 9 december 2018 was Jambon vicepremier en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen in de regering-Michel I.

Waar zit de Vlaamse regering?

De Vlaamse Regering beheert de bevoegdheden van zowel het Vlaams Gewest als de Vlaamse Gemeenschap. Tot voor de Staatshervorming van 1993 heette de regering de Vlaamse Executieve. De Vlaamse Regering zetelt aan het Martelarenplein te Brussel.

Hoe komt een decreet tot stand België?

Een decreet is een Vlaamse wet. Zowel de regering als de Vlaamse volksvertegenwoordigers kunnen een nieuw decreet voorstellen. Decreten moeten altijd goedgekeurd worden door het parlement: het parlement is de wetgevende macht, en heeft het laatste woord over alle wetten. ... Decreten zijn ingedeeld in artikelen.

Welk soort wetten worden in het Vlaams Gewest gestemd?

In het parlement wordt over de wetgeving gestemd. In Vlaanderen zijn dat decreten.

Wat is een onderwijsdecreet?

Een decreet is een uitgevaardigde opdracht die is gemaakt door een regeringsleider, regering of parlement en die de status van wet heeft. De naam die hiervoor wordt gebruikt varieert van land tot land.