Inhoudsopgave:

  1. Hoe oud wordt een witte vlinder?
  2. Hoe lang leeft een vlinder Wikipedia?
  3. Hoe plant een vlinder zich voort?
  4. Hoe lang leeft een koolwitje?
  5. Hoe lang leeft een vlinder koninginnenpage?

Hoe oud wordt een witte vlinder?

Deze twee vlindersoorten overwinteren als pop. Een volwassen koolwitje wordt 10-24 dagen oud. Binnen deze periode moeten de vlinders zich snel voortplanten.

Hoe lang leeft een vlinder Wikipedia?

De vlinder leeft meestal erg kort. Dus hebben ze weinig tijd om een partner te vinden. De meeste vrouwtjes leven maar een paar dagen. Dus moeten ze zo snel mogelijk eieren leggen.

Hoe plant een vlinder zich voort?

Rupsen en waardplanten Vlinders planten zich voort door eieren af te zetten, waaruit later de rupsen tevoorschijn komen. De rups is een soort 'eetmachine': in dit stadium wordt gezorgd voor voldoende energie en gewicht om uit een klein eitje een vlinder te laten voortkomen.

Hoe lang leeft een koolwitje?

Hoe lang leven vlinders? De vlinders van het groot koolwitje leven ongeveer 10 tot 20 dagen.

Hoe lang leeft een vlinder koninginnenpage?

De vlinder De volwassen exemplaren leven enkele weken en richten zich nu grotendeels op het zoeken van een partner voor de voortplanting en in het geval van de vrouwtjes op het afzetten van de eitjes op de juiste voedselplanten voor de rups.