Inhoudsopgave:

  1. Welke spreekwoordelijke knoop hak je door?
  2. Hoe heet de knoop die je doorhakt?
  3. Hoe een knoop doorhakken?
  4. Wat is een hekel?
  5. Wat betekent een kaper op de kunst?

Welke spreekwoordelijke knoop hak je door?

Als je een beslissing neemt over een lastige situatie, hak je de spreekwoordelijke knoop door. Waar komt die uitdrukking vandaan? In 334 voor Christus stopte Alexander de Grote, de koning van Macedonië, na een van zijn vele gewonnen veldslagen in het plaatsje Gordion.

Hoe heet de knoop die je doorhakt?

Dit gezegde is al eeuwenoud. Het gaat terug op een handeling van de Macedonische generaal en vorst Alexander de Grote. Vroeger luidde het gezegde 'de Gordiaanse knoop doorhakken', maar tegenwoordig laten we dat 'Gordiaanse' weg.

Hoe een knoop doorhakken?

Knopen doorhakken gemakkelijker maken
  1. Probleeminventarisatie; uitzoeken en definiëren wat precies het probleem is.
  2. Kennisvergaring; zoveel mogelijk relevantie informatie verzamelen nodig voor het nemen van een goed besluit.
  3. Oordeelsvorming; analyseren van alle informatie en een mening vormen over de beste oplossing.

Wat is een hekel?

hekel - zelfstandig naamwoord uitspraak: he-kel 1. gevoel dat je iets erg afstotend, vies, vervelend vindt ♢ hij heeft een hekel aan spruitjes Zelfstandig naamwoord: he-kel de hekel Synoniemen afgrijze...

Wat betekent een kaper op de kunst?

"Kapers op de kust" is een uitdrukking die gebruikt wordt om aan te geven dat er mensen zijn die ergens van willen profiteren, die een mogelijk voordeel hebben opgemerkt en daarop uitzijn.