Inhoudsopgave:

  1. Wie hebben vetorecht?
  2. Waarom hebben landen vetorecht?
  3. Wie heeft het vetorecht in Nederland?
  4. Waarom Permanente leden Veiligheidsraad?
  5. Wie hebben er vetorecht in de EU?

Wie hebben vetorecht?

De vijf permanente leden zijn China, Frankrijk, Rusland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. In 1991 nam Rusland de plaats over van de Sovjet-Unie, in 1971 volgde de Volksrepubliek China de Republiek China op. Alleen deze permanente leden hebben vetorecht.

Waarom hebben landen vetorecht?

Om een besluit in de Veiligheidsraad aangenomen te krijgen moeten negen lidstaten vóór dat besluit stemmen, terwijl geen van de vijf permanente leden tegenstemt. De permanente leden hebben hiermee wat onofficieel wel vetorecht genoemd wordt.

Wie heeft het vetorecht in Nederland?

Zowel Rutte als demissionair minister Blok van buitenlandse zaken liet de afgelopen jaren al weten open te staan voor het wegwerken van de veto's, maar alleen in het buitenlandbeleid. De traditionele unanimiteit op belastinggebied blijft voor Nederland en een aantal kleinere landen nog even een heilig huisje.

Waarom Permanente leden Veiligheidsraad?

Blijven over de vijf permanente leden van de raad, die een bijzondere bevoegdheid hebben: het vetorecht. Zij kunnen elk voorstel van de raad blokkeren. Zodoende bepalen die vijf leden in feite het beleid van de Verenigde Naties in alle essentiële kwesties.

Wie hebben er vetorecht in de EU?

De Europese Raad mag als enig orgaan van de Europese Unie besluiten dat de EU-verdragen moeten worden herzien. De EU-leiders roepen dan een Conventie bijeen. In die Conventie zitten de Europese Raad en vertegenwoordigers van de Europese Commissie en het Europees Parlement. Elk land heeft hier een vetorecht.