Inhoudsopgave:

  1. Welke uitlaatgassen?
  2. Wat wordt gecontroleerd van de uitlaatgassen bij een benzinemotor?
  3. Wat is HC uitstoot?
  4. Hoe meet je uitlaatgassen?
  5. Wat zit meestal net voor de uitlaatpijp van een auto?
  6. Wat zit er voor de uitlaatpijp van een auto?
  7. Hoeveel CO 2 stoot een auto uit?

Welke uitlaatgassen?

Uitlaatgassen zijn de belangrijkste bronnen van luchtverontreiniging. In de uitlaatgassen zitten onder meer zwaveldioxide (SO2) en stikstofoxiden (NOx), die beide bijdragen aan verzuring, maar ook het broeikasgas koolstofdioxide (CO2). Andere schadelijke stoffen in uitlaatgassen zijn roet- en fijnstofdeeltjes.

Wat wordt gecontroleerd van de uitlaatgassen bij een benzinemotor?

In de uitlaatgassen van een benzinemotor bevinden zich de volgende stoffen: CO2: Kooldioxide (Bij hoge concentraties schadelijk voor het milieu, mens en dier) CO: Koolmonoxide (onvolledig verbrand gas, ook schadelijk voor de gezondheid)

Wat is HC uitstoot?

Van de andere emissies worden de volgende in de wet gereguleerd: CO (koolmonoxide), HC (hydrocarbons - koolwaterstoffen), NOx (stikstofoxides: NO en NO2), fijn stof (PM10). ... Soms wordt fijn stof verward met roet, maar voor fijn stof wordt het gewicht gemeten en voor roet de verkleuring.

Hoe meet je uitlaatgassen?

Werking Lambdasonde: ook wel lambda genoemd is een sensor die in de uitlaatpijp gemonteerd is. Deze meet het zuurstofgehalte in je uitlaatgassen.De lambdasonde is een variabele weerstand. Deze meet dan ook het zuurstofgehalte in de uitlaatgassen.

Wat zit meestal net voor de uitlaatpijp van een auto?

Een voorpijp zit aan de katalysator, turbo of spruitstuk gemonteerd. De voorpijp bestaat uit één of twee buizen die vaak verlopen naar één buis die uitkomt in de tussendemper of katalysator. Gassen worden vanuit de voorpijp naar de katalysator of tussendemper afgevoerd.

Wat zit er voor de uitlaatpijp van een auto?

Een voorpijp zit aan de katalysator, turbo of spruitstuk gemonteerd. De voorpijp bestaat uit één of twee buizen die vaak verlopen naar één buis die uitkomt in de tussendemper of katalysator. Gassen worden vanuit de voorpijp naar de katalysator of tussendemper afgevoerd.

Hoeveel CO 2 stoot een auto uit?

In Nederland is de CO2-uitstoot gestegen van 101 g/km in 20 g/km in 20 g/km in 2017. De CO2-uitstoot van nieuwe personenauto's in de EU daalde nog van 120 g/km in 20 g/km in 2016, maar is in 2017 vrijwel gelijk gebleven (119 g/km) volgens EEA (2018).