Inhoudsopgave:

 1. Wat zijn de belangrijkste verkeersregels?
 2. Wat zijn de verkeersregels in Frankrijk?
 3. Wat staat er in de verkeerswetgeving?
 4. Wat zijn de verkeersregels voor fietsers?
 5. Heeft een voetganger voorrang op een erf?
 6. Wat zijn wagens RVV?
 7. Wat zijn voertuigen RVV?
 8. Wie heeft voorrang bij een erf?

Wat zijn de belangrijkste verkeersregels?

We zetten de belangrijkste algemene regels voor je op een rij....Inhalen
 • Je moet links inhalen.
 • Je mag rechts inhalen in de volgende situaties: ...
 • Fietsers moeten andere fietsers links inhalen, maar mogen bestuurders van andere voertuigen rechts inhalen.
 • Inhalen is verboden op, of vlak voor, een voetgangersoversteekplaats.

Wat zijn de verkeersregels in Frankrijk?

Je moet je houden aan de verkeersregels en verkeerstekens voor fietsers. Je moet op het fietspad rijden als dat aanwezig is en anders op de rijbaan (alleen op wegen met een maximumsnelheid tot 50 km/h). Je mag ook stapvoets (max. 6 km/h) in voetgangersgebieden rijden, mits je de voetgangers niet hindert.

Wat staat er in de verkeerswetgeving?

Veiligheid op de weg De Wegenverkeerswet 1994 (Wvw) is de basis van alle verkeerswetgeving. De wet regelt de veiligheid en de doorstroming op de weg, en het voorkomen van schade en overlast door het verkeer aan anderen.

Wat zijn de verkeersregels voor fietsers?

Fietsers moeten net als andere bestuurders zoveel mogelijk rechts houden. Fietsers mogen stilstaand en rijdend snelverkeer rechts en links inhalen. Fietsers mogen van de fietsstrook met onderbroken streep af, als dat nodig is. Bij een doorgetrokken streep mag dat niet.

Heeft een voetganger voorrang op een erf?

Je mag op een erf alleen stapvoets rijden. ... Het erf is een plek voor kinderen, voetgangers en fietsers. Zij mogen het erf over de volle breedte gebruiken. Wanneer je het erf verlaat moet je voorrang verlenen aan alle andere verkeersdeelnemers.

Wat zijn wagens RVV?

Verkeersregels - RVV 1990. Het RVV = Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens kent in Artikel 1 definities die ons duidelijk moeten maken wat, waar, wanneer en hoe we bepaalde zaken in het verkeer moeten beoordelen. Dit kan zijn bij verkeersdeelname als bestuurder, of meer in het algemeen als weggebruiker.

Wat zijn voertuigen RVV?

aanhangwagens: voertuigen die door een voertuig worden voortbewogen of kennelijk bestemd zijn om aldus te worden voortbewogen, alsmede opleggers; ambulance: motorvoertuig, ingericht en bestemd om te worden gebruikt voor ambulancezorg als bedoeld in de Tijdelijke wet ambulancezorg; ... bestuurder van een motorvoertuig: 1.

Wie heeft voorrang bij een erf?

Het erf is een plek voor kinderen, voetgangers en fietsers. Zij mogen het erf over de volle breedte gebruiken. Wanneer je het erf verlaat moet je voorrang verlenen aan alle andere verkeersdeelnemers.