Inhoudsopgave:

 1. Welke formules krijg je op je bedrijfseconomie examen?
 2. Is bedrijfseconomie een examenvak?
 3. Welke formules krijg je bij Bedrijfseconomie examen havo?
 4. Wat is Bedrijfseconomie vwo?
 5. Welke formules krijg je bij Bedrijfseconomie examen vwo?
 6. Wat moet je weten voor Beco examen?
 7. Wat is bedrijfseconomie op de HAVO?
 8. Hoe kan je het beste leren voor bedrijfseconomie?
 9. Wat is de definitie van bedrijfseconomie?
 10. Wat is een bezem examen?
 11. Wat moet ik weten voor examen?
 12. Wat voor vak is Bedrijfseconomie?
 13. Wat is Bedrijfseconomie mbo?
 14. Is bedrijfseconomie hetzelfde als M&O?
 15. Hoe werkt bedrijfseconomie?
 16. Wat doe je met bedrijfseconomie?

Welke formules krijg je op je bedrijfseconomie examen?

Er komen op het eindexamen veel rekenvraagstukken terug. Zorg dat je goed met percentages kunt rekenen, bijvoorbeeld om rente te berekenen. Zorg dat je ook de formules kent voor het berekenen van de current ratio, quick ratio, solvabiliteit, debt ratio en rentabiliteit.

Is bedrijfseconomie een examenvak?

Het examen Bedrijfseconomie komt eraan. Hoe kun je je nu het beste voorbereiden? Één van de beste dingen die je kunt doen is het maken van Bedrijfseconomie oefenexamens. En dat kun je hier doen!

Welke formules krijg je bij Bedrijfseconomie examen havo?

Bij havo bedrijfseconomie worden de contante waarde en de eindwaarde van één geldbedrag getoetst. Hierbij worden geen formules gegeven.

Wat is Bedrijfseconomie vwo?

Dat heeft nu plaatsgevonden en vanaf augustus 2018 heet het vak Bedrijfseconomie. ... Bedrijfseconomie. Dat houdt in dat je oefent met financiële, juridische en economische opgaven die behoren bij een leidinggevende functie binnen een bedrijf. Dit onderdeel doet een groot beroep op je rekenvaardigheid.

Welke formules krijg je bij Bedrijfseconomie examen vwo?

Het examen Bedrijfseconomie VWO 2021 bestaat uit een aantal onderdelen, namelijk:
 • Van persoon naar rechtspersoon. Je zult nog veel financiële keuzes gaan maken in de toekomst. ...
 • Interne organisatie en personeelsbeleid. ...
 • Investeren en financieren. ...
 • Marketing. ...
 • Financieel beleid. ...
 • Verslaggeving. ...
 • De oprichting van een eenmanszaak.

Wat moet je weten voor Beco examen?

Op het examen moet je de current ratio, de quick ratio, solvabiliteit, debt ratio, rentabiliteit, cashflow en dividendrendement kennen. Zorg dat je elk van deze kengetallen kunt berekenen.

Wat is bedrijfseconomie op de HAVO?

Bedrijfseconomie, Ondernemerschap en Financiële Zelfredzaamheid (in het kort: “Bedrijfseconomie”) is een algemeen vormend vak dat vanaf het schooljaar kan worden gekozen in het E&M profiel van de bovenbouw van de havo. Het is een herziening van het vak Management & Organisatie.

Hoe kan je het beste leren voor bedrijfseconomie?

Top 10 examentips Bedrijfseconomie HAVO
 1. Examentip Bedrijfseconomie #1: Kijk op websites van banken om meer te leren over sparen en lenen. ...
 2. Examentip Bedrijfseconomie #2: Zorg dat je de verschillende samenlevingsvormen kent. ...
 3. Examentip Bedrijfseconomie #3: Zorg dat je de verschillende rechtsvormen kent.

Wat is de definitie van bedrijfseconomie?

Bedrijfseconomie is de wetenschap die keuzeproblemen van bedrijven (en andere organisaties) bestudeert. Het is het raakvlak tussen bedrijfskunde en economie. Bedrijfseconomie is de economische kant van de bedrijfskunde en/of de bedrijfskundige kant van de economie.

Wat is een bezem examen?

Een bezemexamen is de laatste kans om een examen over een oud eindexamenprogramma te maken. Dit kan nodig zijn omdat de inhoud van het vak is veranderd of omdat een vak niet meer wordt aangeboden. In 2015 zijn bijvoorbeeld de eindexamenprogramma's van wiskunde voor havo en vwo gewijzigd.

Wat moet ik weten voor examen?

Examentips voor de voorbereiding op het examen
 • Examentip #1: Oefen oude examens. ...
 • Examentip #2: Gebruik video's. ...
 • Examentip#3: Leer de examenstof thema voor thema. ...
 • Examentip #4: Combineer verschillende middelen om je te helpen slagen. ...
 • Examentip #5: Begin op tijd met leren. ...
 • Examentip #6: Leg iemand anders de examenstof uit.

Wat voor vak is Bedrijfseconomie?

Bedrijfseconomie is de wetenschap die keuzeproblemen van bedrijven (en andere organisaties) bestudeert. Het is het raakvlak tussen bedrijfskunde en economie. Bedrijfseconomie is de economische kant van de bedrijfskunde en/of de bedrijfskundige kant van de economie.

Wat is Bedrijfseconomie mbo?

Deze opleiding is ontwikkeld voor iedereen die zich in korte tijd wil ontwikkelen op bedrijfseconomisch gebied. De opleiding is dus interessant voor medewerkers op een financiële afdeling, maar ook bijzonder waardevol voor managers en ondernemers die meer inzicht willen krijgen in de bedrijfseconomische basisprincipes.

Is bedrijfseconomie hetzelfde als M&O?

Sinds 1 augustus 2018 is het vak management en organisatie (M&O) in de vierde klassen van havo en vwo vervangen door het vak 'bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid' (hierna: bedrijfseconomie).

Hoe werkt bedrijfseconomie?

Het vak bedrijfseconomie Namelijk over geld binnen en tussen bedrijven, maar ook over geld in jouw persoonlijke leven. Naast dat dit vak je leert hoe bedrijven bezittingen en schulden inzetten om meer winst te behalen, leert het je bijvoorbeeld ook hoe het eraan toegaat als je een huis koopt.

Wat doe je met bedrijfseconomie?

Tijdens de hbo-opleiding Bedrijfseconomie leer je de financieel-economische bedrijfsvoering van een onderneming te beheersen....Wat kun je ermee worden?
 1. hoofd financiële administratie.
 2. project manager.
 3. controller.
 4. accountmanager.
 5. financieel analist.
 6. AA-accountant.
 7. beleggingsadviseur.