Inhoudsopgave:

  1. Wat is apelazerus?
  2. Waar komt apelazerus vandaan?
  3. Wat is apezuur?
  4. Wat is het verschil tussen Reuzemop en Reuzenmop?
  5. Waar komt het woord apezuur vandaan?
  6. Waar komt ik schrik me een hoedje vandaan?
  7. Wat betekent Reuzenmop?
  8. Waarom beregoed en niet Berengoed?

Wat is apelazerus?

ape·la·za·rus (het; o) 1zich het apelazarus werken, lachen hard werken, lachen enz.

Waar komt apelazerus vandaan?

De herkomst van je het apelazarus werken is onzeker Wel is duidelijk dat de met zweren overdekte bedelaar Lazarus uit het Nieuwe Testament (Lucas 16:20) er iets mee te maken kan hebben. De bedelaar Lazarus lag voor de poort van een rijke man die iedere dag feestvierde.

Wat is apezuur?

(jongerentaal) heel erg in vaste verbinding met werken, schrikken, fietsen, trappen e.d. ♢ Ik heb me het apezuur gewerkt en nog heb ik een onvoldoende.

Wat is het verschil tussen Reuzemop en Reuzenmop?

Een samenstelling waarin reus letterlijk genomen moet worden, schrijven we ook volgens de hoofdregel: een reuzenstoet (een stoet waarin reuzen worden meegedragen). Samenstellingen zoals klassespeler, klotefilm en reuzemop schrijven we met -e omdat we het linkerdeel beschouwen als een bijvoeglijk naamwoord.

Waar komt het woord apezuur vandaan?

Toch bestond de verwensing krijg het apezuur toen al een tijdje. Zij is in 1920 voor het eerst aangetroffen, in het tijdschrift Buiten. Volgens Stoett is de betekenis een appelflauwte krijgen', dat wil zeggen: een flauwte krijgen die zo weinig voorstelt dat je er weer bovenop komt door een zure appel te eten.

Waar komt ik schrik me een hoedje vandaan?

Member. Volgens Van Dale betekent onder een hoedje te vangen zijn dat "iemand zeer bedaard of ingetogen is als gevolg van een grote schrik of afstraffing". Vandaar wellicht de uitdrukking Ik schrik me een hoedje? Ik schrik me een aap is denk ik kort voor ik schrik me het aaplazerus.

Wat betekent Reuzenmop?

Uit `De lagere vaktalen: Taal der bouwbedrijven` 1914 groote steen voor groote gebouwen.

Waarom beregoed en niet Berengoed?

Als het linkerdeel van een samenstelling een versterkende betekenis heeft en het geheel is een bijvoeglijk naamwoord, schrijven we -e. Het gaat om deze woorden en andere die op dezelfde wijze worden gevormd: apetrots, apezat. beregoed, beresterk, beretrots.