Inhoudsopgave:

  1. Wat is een parkeerstrook?
  2. Wat is een parkeer haven?
  3. Waar parkeren op parkeerstrook?
  4. Wat is een parkeerplek?
  5. Waar stop je op een parkeerstrook?
  6. Waar mag je mensen in en uit laten stappen?
  7. Waar is een vluchtstrook voor?
  8. Hoe lang mag een auto op een openbare parkeerplaats staan?

Wat is een parkeerstrook?

Langs de rijbaan zijn regelmatig parkeerhavens of parkeerstroken te vinden. Hier mogen auto's (tijdelijk) parkeren. ... Parkeerhaven of parkeerstrook: langs de rijbaan gelegen verharding die is bestemd voor stilstaande of geparkeerde voertuigen.

Wat is een parkeer haven?

v./m. (-s), verharde strook van beperkte lengte langs de rijbaan, waarop mag worden geparkeerd.

Waar parkeren op parkeerstrook?

Het is logisch dat waar je niet mag stilstaan ook niet mag parkeren. In een parkeerzone waar een parkeerschijf moet worden gebruikt, liggen blauwe doorgetrokken strepen langs de stoeprand of langs een parkeerstrook. Op het bord bij het begin van zo'n zone staat hoelang je daar mag parkeren.

Wat is een parkeerplek?

naamw. (m./v.) Uitspraak: [pɑrˈkerplats] Verbuigingen: parkeerplaats|en (meerv.) 1) plaats op straat waar je een auto kunt parkeren Voorbeeld: `uren rondrijden d...

Waar stop je op een parkeerstrook?

Waar je mag stilstaan/parkeren In principe mag je alleen stilstaan of parkeren op de daarvoor bestemde plaatsen. Voorbeelden hiervan zijn parkeerplaatsen en of parkeerstroken, maar vaak ook aan de rechter- of linkerkant van de rijbaan.

Waar mag je mensen in en uit laten stappen?

Op de rijbaan naast een fietsstrook of busstrook. In een zone van vijf meter voor en na een oversteekplaats. In een zone van vijf meter voor en na een bocht. Bij een bushalte (passagiers laten in- of uitstappen mag hier wel, zolang het de bus niet hindert)

Waar is een vluchtstrook voor?

Een vluchtstrook (Nederland) of pechstrook (Vlaanderen) is een strook asfalt van een drietal meter breed langs autosnelwegen waar weggebruikers naar kunnen uitwijken in geval van nood of pech.

Hoe lang mag een auto op een openbare parkeerplaats staan?

Het beste antwoord Als het een openbare parkeerplek is, is het iedereen wettelijk toegestaan daar de auto te parkeren. Ook als dat negen weken lang is. Dat het niet vriendelijk is dat hij jullie niet terwille is, is slechts dat wat er aan het begin van deze zin staat: het is niet vriendelijk. Maar het mag dus wel.