Inhoudsopgave:

  1. Waar is een puntkomma voor?
  2. Hoe doe je puntkomma?
  3. Welke dubbele punt?
  4. Hoe gebruik je een Semicolon?
  5. Wat kan je aankondigen met een dubbele punt?
  6. Wat is een punt symbool?

Waar is een puntkomma voor?

Met een puntkomma combineren we twee zinnen tot één langere zin. De puntkomma houdt het midden tussen de komma en de punt. Net als de punt sluit de puntkomma een zin af, maar tegelijkertijd maakt ze duidelijk dat er een nauwe band is met de volgende zin.

Hoe doe je puntkomma?

Een puntkomma lijkt een beetje op een punt en een beetje op een komma. Je schrijft een puntkomma tussen twee zinnen. Eigenlijk sluit je de eerste zin af, maar tegelijkertijd laat je zien dat de zin iets te maken heeft met de zin die daarna komt.

Welke dubbele punt?

De dubbele punt gebruik je direct voor een opsomming, citaat of uitleg. De dubbele punt betekent in het eerste deel van de zin meestal “het volgende” of “als volgt” en in het tweede deel van de zin meestal “namelijk”, “want” of “immers”.

Hoe gebruik je een Semicolon?

2 – Een puntkomma is géén dubbele punt Een puntkomma hoort alleen in een opsomming als je verschillende zinnen opsomt. Zo'n opsomming begin je gewoon met een dubbele punt. Daarna gebruik je de ; als scheiding tussen opsommende delen, en je sluit af met een gewone punt.

Wat kan je aankondigen met een dubbele punt?

Een dubbele punt gebruiken we vóór een opsomming, een citaat, een verklaring, aankondiging, omschrijving, toelichting, conclusie of gedachte. Er komt geen spatie vóór een dubbele punt, wel erna.

Wat is een punt symbool?

Een punt wordt in de taal onder meer gebruikt als leesteken, en in de wiskunde en de informatica als symbool voor verschillende doeleinden.