Inhoudsopgave:

  1. Welke bezwaren tegen omgevingsvergunning?
  2. Kunnen buren een uitbouw tegenhouden?
  3. Wat is een Kokereffect?
  4. Wat zijn gegronde bezwaren?
  5. Waarom Bezonningsstudie?
  6. Wat gebeurt er met een bezwaarschrift?
  7. Hoe kun je een omgevingsvergunning inzien?
  8. Is een bezwaar openbaar?

Welke bezwaren tegen omgevingsvergunning?

Door het indienen van een bezwaarschrift tegen een omgevingsvergunning laat u weten dat u het niet eens bent met een project. Dit kan gaan om de bouw van een huis, maar even goed om de aanleg van een nieuw industrieterrein of de uitbreiding van een winkel in uw buurt.

Kunnen buren een uitbouw tegenhouden?

'Mijn buurman wil een uitbouw plaatsen die het zonlicht in mijn tuin blokkeert, wat kan ik doen? ... Controleer eerst via het Omgevingsloket of bij de gemeente of het bouwplan van de buren vergunningvrij of vergunningplichtig is. Alleen als er een vergunning nodig is, kunt u dus officieel bezwaar maken.

Wat is een Kokereffect?

Er is sprake van een kokereffect als men geen vrij uitzicht (uitsluitend door het recht omhoog kijken) meer heeft op de hemelkoepel. Denk hierbij aan een zittende of staande positie in uw woning, waarbij u alleen uitzicht heeft op de bebouwing van de buren.

Wat zijn gegronde bezwaren?

Gegronde redenen Dat betekent dat u een goede reden moet geven, bijvoorbeeld: Uw buren willen iets bouwen dat niet past in het bestemmingsplan van de gemeente. In een bestemmingsplan staat wat er met de grond en gebouwen in een gemeente mag gebeuren. ... De bouw past niet bij de welstandseisen van uw gemeente.

Waarom Bezonningsstudie?

Het wegnemen van zonlicht kan een goede reden zijn om bewaar te maken. Blauwdruk toont door middel van een bezonningsstudie bij nieuwbouw of uitbreiding in een bebouwde omgeving aan of een bouwwerk de bezonning van omwonenden wegneemt.

Wat gebeurt er met een bezwaarschrift?

Bezwaar intrekken Als dat voor u voldoende duidelijk is en u bent het ermee eens, dan kunt u uw bezwaarschrift intrekken. Als dat niet zo is, dan ontvangt u een beslissing op uw bezwaar. In deze beslissing wordt de informatie verwerkt die tijdens de hoorzitting naar voren is gekomen.

Hoe kun je een omgevingsvergunning inzien?

Wilt u een aanvraag of een verleende omgevingsvergunning inzien? De bekendmakingen van onder andere omgevingsvergunningen verschijnen wekelijks in de Kompas en op overheid.nl.

Is een bezwaar openbaar?

'In 2012 sprak de RvS uit dat burgers bij het indienen van zienswijzen er rekening mee moeten houden dat deze openbaar gemaakt wordt. Maar dat geldt niet voor de persoonsgegevens, daar doen de burgers volgens de RvS namelijk niet automatisch afstand van.