Inhoudsopgave:

  1. Hoe noem je een verpleegster?
  2. Waar staat A verpleegkundige voor?
  3. Waar komt het woord zuster vandaan?
  4. Wat is het meervoud van zuster?
  5. Wat is een contemplatieve zuster?

Hoe noem je een verpleegster?

Een verpleegkundige is een persoon die opgeleid binnen de verpleegkunde en vanuit deze opleiding vaak is bevoegd tot het uitvoeren van verpleegkundige en voorbehouden handelingen. Hij of zij houdt zich bezig met het geven van verpleegkundige zorg.

Waar staat A verpleegkundige voor?

Het zijn ondertussen verouderde termen: A, B & Z verpleegkundige. A verpleegkundige is geloof ik een 'algemeen verpleegkundige'. B verpleegkundige is psychiatrische zorg. Z verpleegkundige is zwakzinnige zorg, mensen met verstandelijke beperking etc.

Waar komt het woord zuster vandaan?

Al in de middeleeuwen werden zowel kloosterzusters als lekenvrouwen die in de ziekenverzorging werkten, als 'zuster' aangeduid. Ook vrouwelijke zieken die, voor zover hun toestand het toeliet, meewerkten in de verzorging, werden zo genoemd, zoals blijkt uit de statuten van de Lazerij in Gent [1236; VMNW].

Wat is het meervoud van zuster?

Nedersaksisch
enkelvoudmeervoud
naamwoordzusterzusters
verkleinwoord

Wat is een contemplatieve zuster?

Monialen (moniales) of slotzusters zijn vrouwelijke contemplatieve religieuzen, die strikt binnen de clausuur van een klooster verblijven en zich zo aan een vorm van afsluiting van de buitenwereld houden.