Inhoudsopgave:

  1. Wat is de betekenis van open tuberculose?
  2. Hoe lang niet werken met TBC?
  3. Wat is de afkorting van TBC?
  4. Wat te doen bij TBC?
  5. Waar staat de afkorting is voor?
  6. Wat betekent de afkorting Joi?

Wat is de betekenis van open tuberculose?

Een TBC-patiënt is besmettelijk wanneer er afwijkingen zijn in de longen met een open verbinding naar de luchtwegen. We spreken dan ook wel van 'open tuberculose'. Met de ademhaling kunnen dan bacteriën in minuscule druppeltjes (aërosolen) in de lucht worden verspreid.

Hoe lang niet werken met TBC?

Tuberculose wordt niet overgebracht door het aanraken van de patiënten. Meestal zijn mensen twee à drie weken na de start van de medicijnkuur niet meer besmettelijk. Tuberculose buiten de longen is onder normale omstandigheden niet besmettelijk.

Wat is de afkorting van TBC?

Tuberculose ( tbc ) wordt veroorzaakt door een bacterie. De meest voorkomende vorm is longtuberculose. Bij niet of niet goed behandelen kan de ziekte dodelijk zijn.

Wat te doen bij TBC?

De ziekte is te behandelen met een combinatie van verschillende antibiotica. De behandeling duurt minimaal 6 maanden en kan bijwerkingen geven. Als de bacterie resistent is tegen de twee krachtigste antibiotica dan spreek je van multiresistente tuberculose. De behandeling duurt dan minimaal 20 maanden.

Waar staat de afkorting is voor?

Een afkorting (in de specifieke betekenis van het woord) is de weergave van een woord of een woordgroep door een of meer (begin)letters, zonder dat de afkorting in de plaats komt van wat wordt afgekort: als we de afkorting voorlezen, spreken we niet de afkorting uit, wel het woord of de woorden waar ze voor staat.

Wat betekent de afkorting Joi?

Het betekent `vreugde`. Extra info: Waar wordt het gebruikt? De naam Joi wordt voornamelijk gebruikt in Engelstalige landen. Wat zegt men in andere landen?