Inhoudsopgave:

  1. Wat is de betekenis van omhelzen?
  2. Wat betekent innige omhelzing?
  3. Hoe schrijf je omhelzing?
  4. Wat betekent iets omarmen?
  5. Wat betekent het woord innig?
  6. Wat is de verleden tijd van storten?
  7. Is het omarmt of omarmd?
  8. Wat voor soort woord is innig?
  9. Hoe schrijf je stort?

Wat is de betekenis van omhelzen?

omhelzen, (omhelsde, heeft omhelsd), iem. de armen om den hals slaan, als teeken van liefde en gehechtheid: hij omhelsde haar teeder; (ook) zich echtelijk met haar vereenigen; — iem.

Wat betekent innige omhelzing?

Omarmen = 1) Accepteren 2) Drukken 3) Embrasseren 4) Hartelijk begroeten 5) Hartelijke begroeting 6) Iemand aan het hart drukken 7) In de armen sluiten 8) Met beide armen vasthouden 9) Met graagte aanvaarden 10) omhelzen 11) Omstrengel...

Hoe schrijf je omhelzing?

1) Accolade 2) Betuiging van genegenheid 3) Blijk van genegenheid 4) Embrassement 5) Hartelijke begroeting 6) Omarming 7) Omstrengeling 8) Omvatting 9) Pakkerd 10) Uiting...

Wat betekent iets omarmen?

omarmen - regelmatig werkwoord uitspraak: om-ar-men 1. je armen om iemand heen slaan ♢ bij werden hartelijk omarmd bij de begroeting 1.

Wat betekent het woord innig?

innig - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: in-nig 1. dicht bij elkaar ♢ zij zijn innig met elkaar verbonden 1. innig met elkaar omgaan [heel hartelijk en teder] 2. ...

Wat is de verleden tijd van storten?

storten/vervoeging
vervoeging van de bedrijvende vorm van storten
onbepaalde wijs
tegenwoordig (o.t.t.)stortstort
verleden (o.v.t.)storttestortte
toekomend (o.t.t.t.)zal stortenzult/zal storten

Is het omarmt of omarmd?

Wanneer een dergelijk werkwoord wordt vervoegd tot voltooid deelwoord dan eindigt deze altijd op een d. Een andere manier om dit te onthouden is door er verleden tijd van te maken, omarmde. Hier is de d duidelijk hoorbaar, wat het gemakkelijker onthouden maakt.

Wat voor soort woord is innig?

innig (bn): diep, diepgevoeld, hevig, intiem, liefdevol, nauw, oprecht, vurig, warm, warmhartig, zeer.

Hoe schrijf je stort?

Voorbeeld: `Ik heb 1000 euro op mijn spaarrekening gestort. ` Het stort (van de regen).